FANDOM


序章

那是我與他們第一次的邂逅,

她的白色,不是那無瑕的白....

而是褪去所有色彩後,最後剩餘的虛無.....

他的黑色,不是那混濁的黑....

而是歷經太多的時間,最後化成的無盡.....

或許,遇上他們,

我的櫻色,也會變得宇宙不同吧....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


「這可是第一次的演出啊,那麼......」

「凰鷹樂團———」

「「「「加油!」」」」